Szeged
 jogsi@szelveszautosiskola.hu
 (+36) 30/894-2690
   
Békéscsaba
 info@szelveszautosiskola.hu
 (+36) 30/561-1364

Szélvész Autósiskola

E-learning Képzés

Iskolánknál "B", "A2", "A", "Am", "C", "C+E", kategóriás KRESZ tanfolyamok illetve "GKI" szaktanfolyamok is elvégezhetőek e-Learning képzés keretében.

e-Learning:

Egy új lehetőség, amelyben a KRESZ elméleti oktatása nem tanteremben, kötött időrendben történik, hanem saját magunk idejét beosztva, akár otthon is, egy számítógép (esetleg tablet) és internet segítségével. Így azok is el tudják végezni elméleti tanfolyamainkat, akik munka vagy órarendjük miatt nem tudnak személyesen eljönni tantermi óráinkra.

A képzés akciós díja:

[KATEGÓRIÁK ÁRAI JÖNNEK MAJD ]

Az e-Learning képzésről:

Korszerű interaktív, multimédiás tananyagok, tesztek, próbavizsgák, amelyek elektronikus, digitális úton érhetők el a tanuló által, aki a saját számí­tógépén, internet kapcsolaton keresztül, egy web böngésző segítségével jelení­ti meg ezeket.

A képzés moduláris alapon épül fel, figyelembe veszi a tanuló képességeit és készségeit, a saját időbeosztása és haladási üteme szerint halad végig a tananyagon. A rendszer a hatósági előírásoknak megfelelően manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló képzési programban rögzített előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján, egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el, ha a megelőzőt már befejezte. A rendszer ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit és határidejét.

Az e-Learning-es képzés során a tanulók önállóan, ellenőrzötten, szabályozottan a saját időbeosztásuk és képességeik szerint haladhatnak előre a tanulási folyamatban, oly módon, hogy a képzés ideje alatt folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kapnak a megszerzett tudásról és annak színvonaláról.

A jelentkezés az autósiskolában történik, ahol mindössze egyszer kell megjelenni a tanulónak a szükséges adminisztráció elvégzése végett. A tanuló az autósiskola által egyedi azonosítót kap, amivel a rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges időbeosztással elvégezheti a képzést. A tanfolyam elvégeztével a rendszer előállítja az elektronikusan aláírt képzési igazolást.
Az autósiskola ezután jelenti elméleti vizsgára a tanulót.

A képzés előnyei:

A beiratkozás feltételei megegyeznek a tantermi képzés feltételeivel.


A képzéshez az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:
Internet Explorer 10 vagy fejlettebb, Mozilla Firefox legfrissebb, Google Chrome legfrissebb, legfrissebb flash player, legalább 1024x768-as felbontású megjelenítő.
Legalább 768Kbps sebességű internet kapcsolat.